Határon átnyúló területi kormányzási műhelyek

 

A KÖFOP-2.1.2 – VEKOP-15 számú, kiemelt projektje keretében, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI), a határon átnyúló területi kormányzás (cross-border territorial governance) témájában, egy jövő tavaszig tartó műhelysorozatot szervez. A műhelyeket a határkutatás legnevesebb és legbefolyásosabb szakemberei és kutatói tartják meg. A műhelysorozat lefedi a határon átívelő együttműködés bemutatását a gyakorlati szempontoktól egészen az elméleti és akadémiai aspektusokig. A műhelybeszélgetések sorozata megmagyarázza, hogyan lehet az egyes kormányzási eszközökkel túllépni a határok területi fejlődést fékező korlátain, valamint hogyan lehet a nemzeti határok elválasztó hatásait mérsékelni a kontinensen.

Az integrálódó Európai Unió és a határon átívelő együttműködések felértékelődő szerepe jelentős gazdasági, szociális és politikai hatásokat és mellékhatásokat idéznek elő a kontinens területén, amelyek számottevően befolyásolják a határövezetek mindennapjait és kilátásait. A határon átívelő együttműködések hatékonysága és sikeressége jelentős szerepet játszik abban, hogy egy adott határövezet lemaradó régióként a periféria szerepét fogja betölteni, avagy együttműködve a szomszédos határövezettel egy fejlődő régiót hoz létre. Következésképpen, a határon átnyúló együttműködés kutatása és vizsgálata kulcsfontosságú területként jelenik meg a 21. század elején, mely elsőrangú témája a kormányzási műhelybeszélgetések sorozatának.

A kormányzási műhelysorozat azt tűzte ki céljául, hogy átfogó elméleti és gyakorlati kereteket vázoljon fel a határon átnyúló kormányzás területéről, valamint azokról az uniós politikákról melyek érintik az együttműködést, úgy, mint a jogi, ágazati, menedzsment és pénzügyi politikák.

Az első műhelybeszélgetést Jean Peyrony, a Mission Opérationnelle Transfrontalière igazgatója tartotta meg. A műhelybeszélgetés a határon átívelő együttműködés elméleti megközelítésével kezdődött, ahol Európa és a határon átnyúló területek hat dimenziója került bemutatásra, mint a piaci (egységes piac, határok között ingázó munkások és fogyasztók), funkcionális (TEN-T , határon átnyúló közszolgáltatások), polgári (Európai Parlament, határon átnyúló területi kormányzás), véleményi (európai és határon átnyúló média), interperszonális (Erasmus), és inspirált dimenzió (morális, szellemi örökség és határon átnyúló közös kultúra és jövőkép). A műhely további részében három sikeres együttműködés került részletes bemutatásra majd megvitatásra, mint a „nagyobb Genf határon átnyúló terület”, „villamos vonal határon átnyúló kiterjesztése Franciaország és Németország között”, valamint a „határon átívelő Cerdanya kórház” Spanyolország és Franciaország között.

A második műhelybeszélgetést James W. Scott a regionális és határ menti tanulmányok professzora tartotta meg. Előadásában felvázolta a határok jelentőségét és azok hatásait nemcsak a fizikai síkon, hanem a mentális és a narratív terekben is. Az előadás kiemelte, hogy a határon átnyúló interakciók dimenziójában fontos a kölcsönös bizalom kialakítása az együttműködő felek között, vagyis olyan kapcsolatok és együttműködések kibontakoztatása, amelyek kvantitatív mutatókkal nehezen igazolhatók. Sőt mi több, ezek a kölcsönös bizalmat építő kapcsolatok fontosabb szerepet töltenek be, mint az infrastrukturális beruházások és befektetések.

A harmadik műhelybeszélgetésre november közepén került sor. Meghívásunkat ezúttal az Oului Egyetem híres professzora, a finn Anssi Passi fogadta el. A professzor a határok és a területi identitás kölcsönhatásának termékeny, és nemzetközi szinten is magasan hivatkozott szakértője. Előadását is alapvetően e témakör elméleti megközelítése köré építette, mely számos, a gyakorlatban is hasznosítható, eredeti gondolattal szolgált a megjelent hallgatóság számára. Ahogy minden műhely esetében, ez alkalommal is élénk és mély szakmai párbeszéd bontakozott ki az előadó és a hallgatóság közt, a gondolatébresztő prezentációt követően.

A következő műhelybeszélgetésre márciusban kerül majd sor, szintén a Nemzeti Közszolgálati egyetem épületében. Az előadó ezúttal David Newman, brit-izraeli politikai földrajz tudós, a Ben-Gurion Egyetem professzora, a határok funkcióinak és jelentőségének kiemelkedő munkásságú szakértője lesz.

Feliratkozás Hírlevélre

//2019.04.14.

A Duna transznacionális program keresi azokat a videókat, amelyek a legjobban mutatják be a DTP projektek transznacionális együttműködési tevékenységeit és eredményeit! Hozzon létre egy videót, amely a projekt lényegét rögzíti mind az érdekeltek, mind pedig a nagyközönség számára! Pályázati feltételek és további információk itt találhatóak.

//2019.04.14.

Via Carpatia ETT a Kis Projektalap keretében fehívást írt ki. A pályázatokat folyamatosan lehet benyújtani.

//2019.04.14.

A Duna-régióra vonatkozó uniós stratégia 8. éves fóruma június 27-én és 28-án kerül megrendezésre Bukarestben.

//2019.04.01.

Az Adriai-Jón-vidékre vonatkozó EU-stratégia (EUSAIR) 2019. május 7-8. között tartja negyedik éves fórumát Montenegróban, Budvában. A további információk hamarosan itt jelennek meg.

//2019.04.01.

2019. április 9-én az Európai Régiók Bizottsága két egymást követő és egymást kiegészítő eseményt szervez: 10: 30-12: 00 között megvitatják a kisprojektek ETT-kezelésének legjobb gyakorlatait és átruházhatóságát. 14:00 és 17:00 óra között pedig INTERACT workshopra és az ETT-k tapasztalatcseréje kerül sor. További részletek itt találhatóak.

Hírarchívum