10. Nemzetközi Ifjúsági Fórum és Konferencia

Beszámoló

Az Európai Határrégiók Egyesülete (Association of European Border Regions - AEBR), a CESCI Balkans, a Goriziai Nemzetközi Szociológiai Intézet (The Institute of International Sociology of Gorizia - ISIG) és a budapesti székhelyű Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) május 30-31-e között rendezte meg a 10. Nemzetközi Ifjúsági Fórumot és Konferenciát Tivatban. A Duna Régió Stratégiai Alap által támogatott SECCo2 projekt részét képező eseményre 120 résztvevő érkezett a Duna és az Adriai Ión régiókból.

Az AEBR az Ifjúsági Fórumait azzal a céllal kezdte el szervezni, hogy a fiatalokat felvértezze a szükséges képességekkel és kapcsolati tőkével ahhoz, hogy a határ menti területeken pozitív változásokat hozhassanak létre. A korábbi években az AEBR külső határok munkacsoportja már kilenc ifjúsági fórumot szervezett a határon átnyúló együttműködések változatos témáiban; a panelbeszélgetéseken, szemináriumokon, kerekasztal-beszélgetéseken, workshopokon és tanulmányutakon számos fiatal vett már részt Európa különböző országaiból. Többségük mára a határ menti együttműködés érdekében tevékenykedik a saját régiójában.

A fiatalok sikeres hálózatépítése és az AEBR balkáni információs központjának tevékenysége révén 2015-ben, a 7. AEBR Ifjúsági Fórumon megalakult a Fiatal Vezetők Hálózata a Határon Átnyúló Együttműködésekért (AEBR YLCBC). A Hálózat számos panel beszélgetést és műhelymunkát szervezett 2016-ban és 2017-ben, valamint 2017-re véglegesítette a határon átnyúló együttműködések AEBR vonatkozó Ifjúsági Chartáját. A tízedik Ifjúsági Fórum célja a chartában foglaltak megvalósítását részletező akcióterv kidolgozása volt.

A fórum Tivat Önkormányzat vezetőjének, Marko Petričević, és a montenegrói Európai Ügyekért Felelős Minisztérium képviselőjének, Tatjana Bošković, köszöntőjével vette kezdetét. Alfonzo Zardi, az Európa Tanács Demokratikus Intézmények és Kormányzás Főosztályának vezetője, ugyan személyesen nem tudott részt venni a találkozón, de videó üzenetében a határon átnyúló együttműködések fontosságát hangsúlyozta.

Tivat1Az első plenáris ülést, mely az együttműködés makrorégiós kereteire koncentrált, Johannes Moisio, az AEBR Külső Határok munkacsoportjának elnöke moderálta. Elsőként Hende Csaba, a DG Regio programmenedzsere kapott szót, aki a Duna Régió Stratégia példáján keresztül magyarázta el az európai makroregionális stratégiák fogalmi hátterét, történetét és speciális jellemzőit. Kiemelte, hogy a stratégiák létrehozása a tagállamok kezdeményezésére történt. Ezt követően Martin Marek, az EuroVienna munkatársa vette át a szót, aki Rudolf Schieckert, a Duna Régió Stratégia 10-es Prioritású Területének koordinátorát helyettesítette. Előadásában röviden bemutatta a Duna Régió Stratégiát illetve áttekintést adott az érdekelt felek számára elérhető finanszírozási és menedzsment eszközökről, melyek a saját, helyi kezdeményezéseik elindítását és megvalósítását segíthetik. Szó esett a Duna Stratégia Fejlesztési Alapról, az Euro-Access portálról valamint a ReSTI transznacionális projektről. Őt a CESCI tervezési igazgatója, Jaschitz Mátyás követte, aki a Duna Régióban működő határon átnyúló együttműködésekről beszélt. Kiemelendő a határon átnyúló együttműködések fontosságát, felhívta a figyelmet, hogy a régió területének több mint 42%-a legfeljebb 25 km-re található minimum egy államhatártól és a lakosság egyharmada él ezeken a határ menti területeken. Végül Tatjana Bošković röviden bemutatta az Adriai-Jón tengeri makroregionális stratégiát.

A kávészünet után kezdetét vevő második plenáris ülés a határon átnyúló együttműködésekről szólt. Erős Ervin, mint a szekció moderátora a határon átnyúló együttműködések fejlődéséről beszélt megemlítve a saját balkáni régióban szerzett tapasztalatait. A bevezetőt követően az ISIG igazgatója, Daniele de Bianco mutatta be a határon átnyúló együttműködésekben fellelhető civil részvételről szóló kutatásuk főbb eredményeit. Hozzászólásában kiemelte a kettős megközelítés fontosságát: miszerint az állampolgároknak hajlandóságuk és lehetőségük is kell legyen arra, hogy a közjó érdekében tegyenek a helyi hatóságokkal közösen. Johannes Moisio a külső határok menti határon átnyúló kezdeményezésekről beszélt, érintve nem csak a Balkánt, de a Keleti partnerség országait és Oroszországot is. A következő előadó Stefano Ceretta, Gorizia alpolgármestere, az olasz-szlovén GO ETT egyik alapítótagjának képviselője volt. Előadásában az ETT-t és futó projektjeit mutatta be különös tekintettel a fiatalokat érintő kezdeményezésekre. A panel utolsó előadója Edin Koljenovic volt a Regionális Ifjúsági Együttműködési Hivataltól, aki a hat balkáni országot lefedő szervezet tevékenységeit vázolta.

Ebéd után a fórum műhelymunkái kezdődtek meg. Bevezetőként az AEBR-tőlTivat2 Alessandra Cardaci mutatta be az Interreg EU-s ifjúsági önkéntes kezdeményezését (Interreg Youth Volunteers), aztán Vera Hark Aachen Régió kutatója beszélt a Meuse-Rhine eurorégió oktatási határon átívelő jó gyakorlatairól. Az előadások után két workshop került megrendezésre, Ana Nikolov (AEBR) irányítása mellett, a jelenlevők aktív részvételével. A workshopok központi témái a fiatalok szerepe a különböző típusú együttműködésekben (transznacionális, makroregionális, határon átnyúló) valamint a fiatalok együttműködésre vonatkozó diskurzusba való bevonására alkalmas eszközök voltak. A műhelymunkák végén mindegyik csoport kijelölt egy vezetőt, aki bemutatta a főbb konklúziókat, melyeket hamarosan on-line is közzéteszünk.

Feliratkozás Hírlevélre

//2019.02.13.

Az ECMI (European Centre for Minority Issues) meghívására részt vettünk a „National Minorities in Regional Development” című flensburgi kutatóműhelyen. Ez úton is köszönjük a színes, nemzetközi tapasztalatcserére alkalmat adó, profin szervezett műhelymunkát!

//2019.02.13.

A Visegrádi Alap finanszírozásával megvalósuló projekt keretében megjelent a V4-es jogi akadálymentesítési mechanizmusra vonatkozó javaslatunk. Az angol nyelvű tanulmány ide kattintva olvasható.

//2019.02.13.

Január 31-én meghívott szakértőként vettünk részt a DG Regio és az AEBR által Brüsszelben a B-Solutions elnevezésű, határ menti jogi akadályokkal foglalkozó program szakmai megbeszélésén. Az első körben támogatást nyert 10 projekt gazdája mutatta be az általuk beazonosított akadályt, valamint az akadály megszüntetését célzó megoldási javaslatot. Dirk Peters a DG Regio részéről az ECBM (Európai Határon Átnyúló Mechanizmus) tervezetét mutatta be, a szakértőknek pedig az ECBM szempontjából kellett értékelniük a bemutatott projekteket.

//2019.02.13.

Megjelent a 'Cross-Border Review 2018', a CESCI ötödik évkönyve. A jelen kötet a határon átívelő együttműködések széles perspektíváját felölelő cikkekből tevődik össze és hatalmas földrajzi teret foglal magában, Európától egészen Kínáig. Letöltéshez kattintson ide.

//2018.12.18.

A 2009-ben alapított egyesületünk idén ünnepli 10 éves működését. Az eseményre 2019. április 25-26-án két napos ünnepi konferenciával készülünk, amelynek részleteiről hamaros honlapunkon olvashatnak.

Hírarchívum